IMG_1364

Om Fennimore

Fennimore er en af de mange kvindeskikkelser i J.P Jacobsens roman Niels Lyhne. Navnet Fennimore er af anglo-saksisk oprindelse og blev i sin tid brugt til – og om – personer der var meget ‘likable’. Ordet er en sammensætning af det oldfranske ‘fin’ + ‘amour’.

Jeg har altid godt kunnet lide Niels Lyhne siden vi læste den på Helsingør Gymnasium tilbage i slut 90’erne. Jeg er fascineret af, hvor optaget manden J.P. Jacobsen var af kvinden og hendes rolle i samtiden og den måde, hvorpå han betragtede og beskrev kvinderne i sine romaner, herunder den undertrykkelse og mandsdominans kvindekønnet udsattedes for i 1800-tallet. Der er ofte deri frigjorte kvinder, der på en vis måde tager et opgør med tidenog dens tendens fx Tema Boye eller også kvinder, der ikke formår at løsrive sig fra, hvad der forventedes af dem fx Edele, der mistrives i provinsen på Ringkjøbing-egnen.

Valget af navnet Fennimore beror derfor på min egen fascination af karakteren Fennimore (deler egentligt nok en del af hendes betragtninger, se herunder hvad hun er for en fisk) og er som sådan også en hyldest til J.P.

Den Store Danske skriver: ‘Fennimore er en moderne udgave af Marie Grubbe. Hun valgte Erik af en erotisk hengivenhed, hvoraf han kun nyder den kødelige del. Det symboliseres ved en kasseret afstøbning af hendes hånd, der holder et æg. Erik havde formet den i deres kærligheds første dage, men da Niels og Fennimore finder den, har Erik skåret ægget igennem og malet en gul blomme i det. Fennimore gentager en kritik af mændenes kvindesyn, som også Tema Boye havde udtrykt: „hvorfor skal I saa med den ene Haand kaste os op imod Stjærnerne, naar I dog med den anden maa trække os ned. Kan I ikke lade os gaa paa Jorden ved Siden af Jer, Menneske ved Menneske, og ikke det mindste mer“ – fra http://denstoredanske.dk/Dansk_litteraturs_historie/Dansk_litteraturs_historie_3/Naturalismen_-_J._P._Jacobsen/Niels_Lyhne